Over het Stadsleerbedrijf Helmond

Het Stadsleerbedrijf biedt leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit doen we samen met inwoners en partners in Helmond. De deelnemers ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen in hun wijk of stad. Zo helpen ze bijvoorbeeld ouderen met het veilig houden van de tuin (foto: Ton van den Meulenhof) of helpen ze mee in de keuken van een wijkhuis.

Meedoen, leren en ontmoeten

foto: Ton van de MeulenhofDát is het motto van het Stadsleerbedrijf. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te kunnen doen in de maatschappij, met een grote kans op gevoelens van eenzaamheid. Het Stadsleerbedrijf wil vanuit de samenleving een brug vormen naar iedereen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn is komen te staan. We zien in onze trajecten hoe aandacht en kleine stapjes tot grote persoonlijke veranderingen kunnen leiden in het welzijn én in de betekenis die mensen voor elkaar kunnen hebben.

Netwerk van leerplekken

Het leerbedrijf is een netwerkorganisatie van circa honderd maatschappelijke organisaties en verenigingen en LEVgroep. Deelnemende instanties bieden binnen hun organisatie leerwerkplekken aan. Het proces van coördinatie van leerwerkplekken en deelnemers, en het matchen is in handen van LEVgroep. De dagelijkse begeleiding van deelnemers gebeurt bij de organisaties op de werkvloer; periodieke coaching wordt verzorgd vanuit LEVgroep. Wil jouw organisatie lid worden van ons netwerk? Neem dan contact met ons op!

Certificering

Twee keer per jaar vindt er een feestelijke uitreiking plaats van de certificaten aan de deelnemers die het traject hebben gevolgd. Elke keer vindt deze bij een andere organisatie in het netwerk plaats (foto: Gerard Brands)

foto: Gerard Brands

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws rondom het Stadsleerbedrijf? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

  
 

Intuit Mailchimp